سیاسی
روزنامه امروز
RSS
برای استفاده از نسخه RSS اخبار پورتال افکار پرس می توانید، از لینک های زیر استفاده کنید. همچنین جهت راحتی کاربران و دسترسی آسان به اخبار مورد نظر، علاوه بر لینک RSS اخبار هر یک از گروه ها به طور مجزا در اختیار شما قرار گرفته است.
 اخبار گروه اقتصادی
 اخبار گروه ورزشی
 اخبار گروه سیاسی
 اخبار گروه اجتماعی
 اخبار گروه فناوری اطلاعات
 اخبار گروه بین الملل
 اخبار گروه انرژی
 اخبار گروه سلامت
 اخبار گروه هنری
 اخبار گروه استان