سیاسی
روزنامه امروز
کد خبرنگار: 1687 تاریخ انتشار: 1395-11-28 / 12:09:00

زنان بیشتر گرفتار بیماری های خودایمنی می شوند

    بیماری های خودایمنی زمانی روی می دهند که سیستم ایمنی که مسئول دفاع از بدن است به خود حمله کند. […]

زنان بیشتر گرفتار بیماری های خودایمنی می شوند

بیماری های خودایمنی زمانی روی می دهند که سیستم ایمنی که مسئول دفاع از بدن است به خود حمله کند.

 بیماری های خودایمنی در زنان بیش از مردان روی می دهد. درحالیکه پزشکان گمان می کردند این تفاوت ناشی از هورمون هاست، اما تحقیق جدید نشان می دهد عامل ژنتیکی در این زمینه نقش دارد.

مطالعه محققان دانشگاه میشیگان نشان می دهد تفاوت های تجلی یک ژن خاص در بین دو جنسیت با افزایش احتمال ابتلا به بیماری های خودایمنی مرتبط است.

در مجموع تیم تحقیق، ۶۶۱ ژن را شناسایی کرد که به شکل متفاوت در بین جنسیت ها متجلی می شدند و بسیاری از آنها دارای عملکرد ایمنی بودند و با مسیرهای ژنتیکی و ژن های پرخطر مرتبط با بیماری های خودایمنی همپوشانی داشتند.

در نهایت تیم تحقیق تشخیص داد که ژن موسوم به VGLL۳، تنظیم کننده اصلی شبکه ایمنی در زنان است.

در این مطالعه، محققان بر بررسی نحوه تاثیر بیماری های خودایمنی بر پوست پرداختند. بدین منظور بیوپسی پوست ۳۱ زن و ۵۱ مرد گرفته شد. بدین ترتیب آنها توانستند تفاوت های ژنتیکی بین دو جنسیت را تشخیص دهند.

یوهان گوجانسون، سرپرست تیم تحقق، در این باره می گوید: «ما به هیچ وجه دخالت استروژن یا تستوسترون را در تفاوت های ایمنی بین زنان و مردان مشاهده نکردیم. شناسایی یک مکانیسم تنظیمی جداگانه می تواند علت اصلی بروز بیماری های خودایمنی مبتنی بر جنسیت باشد.»

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری